Copyright

Copyright

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten, bestanden en/of combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Kitnic. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Kitnic is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren. Twenty Ten thema ontworpen door Desiree Baan en de technische functionaliteit door WordPress.

Merken

Alle woord- en/of beeldmerken op deze op site zijn eigendom van Kitnic of van de respectievelijke eigenaar van het beeldmerk of logo. Zonder schriftelijke toestemming van Kitnic of de respectievelijke eigenaar is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken of logo’s. De opgenomen links naar andere sites en verwijzingen naar de informatiebronnen zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site. Kitnicgt geen enkele verantwoording over de informatie of aanbiedingen die worden vermeld op deze sites of informatiebronnen.

Aansprakelijkheid

Ondanks de voordurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Kitnic instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Kitnic aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *